Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Economische Commissie
naam, varianten CEC
C.E.C.
periode van bestaan 1951 - 1967
organisatie en inrichting de Commissie is op voorstel van waarnemend regeringscommissaris in Algemene Dienst D. P. Spierenburg eind 1950 opgericht en viel onder het ministerie van Economische Zaken
zij bestond toen uit:
de regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma (voorzitter), de thesaurier-generaal en de directeur-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (vice-voorzitters)
...
taak, activiteiten de Commissie is het z.g. ambtelijke voorportaal van de Raad voor Economische Aangelegenheden
bij de instelling op 10 januari 1951 werd haar taak als volgt onder woorden gebracht: “a. de Raad voor Economische Aangelegenheden desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen met betrekking tot de vraagstukken van het algemeen economisch en financieel regeringsbeleid; b. de werkzaamheden van de door haar aan te wijzen ...
zuil
vindplaats ministerie van Economische Zaken, Den Haag
openbaarheid het archief is niet openbaar
nog niet bekend is wanneer het zal worden overgebracht naar het Nationaal Archief
zij die het archief willen raadplegen dienen zich te wenden tot de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) van het ministerie van Economische Zaken
het archief was in december 2001 nauwelijks toegankelijk
ter compen...
omvang; inventarisnummers het archief over de periode 1951-heden heeft een omvang van ca. 135 meter
toon alle informatie

Nadere toegang: Centrale Economische Commissie