Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrum voor Staatkundige Vorming
naam, varianten CSV
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting Opgericht door het bestuur van de Roomsch-Katholieke Staatspartij op 25 augustus 1945 en stond onder bestuur van een "Nationale Leiding"
de dagelijkse leiding van het bureau berustte enkele maanden bij de RKSP-topmannen C.P.M. Romme en J.G. Stokman ofm, maar ging daarna (tot 1968) over op J.M. Aarden, sinds 1947 met de titel secretaris-directeur
in 1945-1946 werden vele plaatselijke afdelingen opgericht, di...
taak, activiteiten Aanvankelijk bevordering van de politieke meningsvorming onder de Nederlandse katholieken
deze activiteiten leidden eind 1945 tot de oprichting van de KVP
daarna functioneerde het CSV vooral als een politiek studie-, discussie-, voorlichtings- en adviesorgaan van de KVP
sinds eind jaren zestig verzorgde het CSV de coördinatie van deze activiteiten met de KVP-fractie...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is toestemming van de bewaargever (het "Dr. Schaepmanfonds") vereist, te verkrijgen via de archiefbeheerder
omvang; inventarisnummers 4,87 m.
451 inv. nrs.
toon alle informatie