Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam College van Secretarissen-Generaal
naam, varianten geen
periode van bestaan 1902 - 1967
organisatie en inrichting het college van secretarissen-generaal was door de ministerraad ingesteld in 1902
het had zich voor 10 mei 1940 uitsluitend met de interne aangelegenheden van de departementen en de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bezig gehouden
bij het vertrek van de regering in mei 1940 droeg de Ministerraad het regeringsgezag over aan het college, waarmee het onder generaal Winkelman het hoogste Nederlandse bestuurslic...
taak, activiteiten vanaf 13 mei 1940 het hoogste bestuurslichaam in bezet gebied
in het najaar 1943 hield het feitelijk op te functioneren
het nemen van besluiten en advies uitbrengen aan andere bestuurlijke organen
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
66 inv. nrs.
toon alle informatie