Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam College van Toezicht bedoeld in art. 120 der Ziektewet
naam, varianten College van Toezicht op de bedrijfsverenigingen
periode van bestaan 1930 - 1952
organisatie en inrichting art. 120 van de Ziektewet bepaalde dat er een college diende te komen om toezicht te houden op de erkende bedrijfsverenigingen
  het was tripartiete (een derde werkgevers, een derde werknemers en een derde overige leden) en bestond uit 9, 12 of 15 leden door de Koningin te benoemen
  het college had een financiële commissie en werd bijgestaan door een wiskundig adviseur (actuaris)
...
taak, activiteiten toezicht op de uitvoering van de Ziektewet en op het beheer van de bedrijfsverenigingen die deze wet uitvoerden
het college zag erop toe dat de verzekerde kreeg waar hij recht op had en dat de door de bedrijfsverenigingen beheerde ziekenkassen naar behoren werden beheerd
de werkzaamheden bestonden voornamelijk uit: adviseren van de minister inzake de ziekteverzekering, behandeling van klachten van verzekerd...
zuil
vindplaats Nationaal Archief , Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 8,4 meter
318 inv. nrs.
toon alle informatie