Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden
naam, varianten geen
periode van bestaan 1945 - 1956
organisatie en inrichting de commissie stoelde op het Buitengewoon Besluit Verenigingen van werkgevers en werknemers van 8 september 1944 (Staatsblad E 71) en werd opgericht bij beschikking van de minister van Sociale Zaken van 11 augustus 1945, nr. 4381 Arbeid I
de commissie vergaderde na oktober 1951 niet meer
vanaf dat moment deden de voorzitter en de secretaris de zaken af
de commissie werd o...
taak, activiteiten de taak werd in het instellingsbesluit omschreven als : “ Advies uitbrengen en verlenen van bijstand aan de overheid bij hun taak van rechtsherstel, voortvloeiende uit het ingrijpen door de Duitse bezettingsautoriteiten in het organisatiewezen van werkgevers en werknemers?;   de commissie adviseerde over de methode van liquidatie, de overdracht van eigendommen en de verlening van voorschotten
...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 6 inv. nrs.
toon alle informatie