Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie-Van Rhijn (Londen)
naam, varianten Londense Commissie-Van Rhijn
Commissie Van Rhijn
Commissie Sociale Zekerheid
periode van bestaan 1943 - 1944
organisatie en inrichting De commissie werd ingesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken Van den Tempel d.d. 26 maart 1943
taak en samenstelling waren:
artikel 1
?Met ingang van 29 maart 1943 wordt eene Commissie ingesteld, welke tot taak zal hebben:
een orienteerend overzicht samen te stellen, zooveel mogelijk ...
taak, activiteiten Publicatie van het rapport van Beveridge eind 1942 was de aanleiding voor minister Van den Tempel om de commissie in te stellen
velen vonden dat de tijd gekomen was voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid
de samenstelling van de commissie was volgens art. 2 van bovengenoemde beschikking:
dr. A.A. van Rhijn (voorzitter)
en verder de ...
zuil
vindplaats de hier vermelde stukken behoren tot het archief van commissielid prof. J.A. Veraart dat om onbekende reden terecht is gekomen in het archief van het Ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK)
niet bekend is, waar zich het eigenlijke commissiearchief bevindt
het archief van het ministerie AOK bevindt zich op het Nationaal Archief, Den Haag

...
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 2 inv. nrs.
toon alle informatie