Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie-Zaalberg
naam, varianten Commissie van Advies voor de Werkloozensteun Commissie-Zaalberg Commissie Steunregeling/Armenwet niet te verwarren met de door mgr. Nolens geleide Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering en de eveneens door Nolens geleide Commissie voor de Werkverruiming.
periode van bestaan 1922 - 1933
organisatie en inrichting deze interdepartementale commissie is niet officieel ingesteld, maar bestond reeds op 16 maart 1922 (archief Ministerraad inv. nr. 247, agenda raadsvergadering 16 maart 1922)
zij bestond aanvankelijk uit vijf topambtenaren namelijk de directeur-generaal van de Arbeid, die ook als voorzitter fungeerde, en verder de directeur van de Rijksdienst voor de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, de chef van de afdeling Armwezen van Binnenlan...
taak, activiteiten de Commissie adviseerde de minister ten aanzien van voorkoming en bestrijding van de werkloosheid
afgaande op het archief mag gesteld worden dat de commissie zich richtte op werkverschaffing en werkverruiming.
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
57 inv. nrs.
toon alle informatie