Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering
naam, varianten Rijkscommissie van advies voor de werkloosheidsverzekering niet te verwarren met de Commissie-Zaalberg oftewel de Commissie van Advies voor de Werklozensteun.
periode van bestaan 1917 - 1941
organisatie en inrichting de commissie vloeide voort uit art. 21 van het Werkloosheidsbesluit (1917) en bestond uit tenminste 12 leden, voor de helft vertegenwoordigers van de gesubsidieerde verenigingen en voor de andere helft vertegenwoordigers van rijk en gemeenten
de vakcentralen mochten personen ter benoeming voordragen aan de minister
in 1933 bestond de voltallige commissie uit 16 leden
uit ...
taak, activiteiten ?De taak dezer Commissie is Onzen Minister te adviseeren over de uitvoering van dit besluit? (art. 21-2 van het Werkloosheidsbesluit (1917))
volgens (1933
zie literatuur) was de invloed van de commissie, waarvan mgr. Nolens jaren lang voorzitter was geweest, na het uitbreken van de crisis afgenomen
de minister nam de adv...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
6 inv. nrs.
toon alle informatie