Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Contactcommissie Vier Verbonden
naam, varianten werkgeversoverleg
periode van bestaan 1949 - 1962
organisatie en inrichting de Contactcommissie ontstond waarschijnlijk kort na de oorlog en bestond uit afgevaardigden van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland en uit de gecombineerde organisaties Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
onder de Contactcommissie stonden commissies
...
taak, activiteiten samenwerking tussen de vier grote werkgeversvakcentrale
afstemmingsoverleg over gezamenlijke belangen
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
11 inv. nrs.
toon alle informatie