Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam DIVOSA
naam, varianten de oorspronkelijke naam was: Vereeniging van leiders van openbare diensten en instellingen van maatschappelijk hulpbetoon”
in 1939 werd de naam veranderd in: ‘Vereniging van Directeuren van Maatschappelijk Hulpbetoon”
in 1946 werd dit: “Vereniging van leiders van openbare diensten en instellingen voor sociale zorg”
vanaf 1957 luidde de naam: ...
periode van bestaan 1934 - 1967
organisatie en inrichting de vereniging werd opgericht op 25 januari 1934 om een platform te hebben voor overleg en coördinatie tussen directeuren van gemeentelijke sociale diensten
lid konden worden burgerlijke armbesturen, gemeentelijke bureaus voor maatschappelijk hulpbetoon, gemeentelijke sociale diensten e.d.
DIVOSA groeide al voor de oorlog uit tot de brancheorganisatie van sociale diensten
...
taak, activiteiten overleg, congressen, uitgave van rapporten en preadviezen, lobbying in Den Haag, contacten met de ministeries van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk en de uitgave van richtlijnen voor de toepassing van Armenwet en Algemene Bijstandswet
in 1939 werd een begin gemaakt met de opleiding van maatschappelijk werkers via de toen opgerichte ‘Stichting Haarlem voor opleiding van maatschappelijk werkers’, in de volksmond bekend als ‘...
zuil
vindplaats Bureau van DIVOSA, Utrecht
openbaarheid het archief is niet openbaar
zij die het willen raadplegen dienen eerst contact op te nemen met het bureau van DIVOSA, Oudenoord te Utrecht
omvang; inventarisnummers onbekend
onbekend
toon alle informatie