Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Diocesane Werkliedenbond ?s-Hertogenbosch
naam, varianten vanaf 1945 veelal genaamd Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
in de volksmond ook vaak aangeduid als “de Bossche Bond”
periode van bestaan 1903 - 1963
organisatie en inrichting opgericht op 17 mei 1903 als standsorganisatie voor arbeiders in het bisdom ’s-Hertogenbosch
de naam luidde toen Centrale Bond der R.K. Werkliedenverenigingen in het diocees ’s-Bosch
in 1910 had de Bond 7.616 leden, in 1928 was dit aantal toegenomen tot 28.743
er bestonden toen 107 afdelingen
aanvankelijk had de Bond het k...
taak, activiteiten volgens de statuten gewijzigd op 21 juli 1907 was het doel:
?De Bond heeft ten doel handhaving der Katholieke beginselen op godsdienstig en maatschappelijk gebied; bevordering der zedelijke en stoffelijke belangen der werklieden en behartiging van de gemeenschappelijke belangen der leden?;
het Secretariaat gaf ook juridische adviezen aan afdelingsbesturen en leden
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 16,5 meter
2008 inv. nrs.
toon alle informatie