Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Directoraat-Generaal voor de Prijzen
naam, varianten DGP
periode van bestaan 1945 - 1956
organisatie en inrichting na de oorlog werden de bestaande prijsregelingen grotendeels gehandhaafd door het Militair Gezag
opvolger van de Gemachtigde voor de Prijzen werd de Directeur-generaal voor de Prijzen
deze ressorteerde onder het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw
ook na de beëindiging van de bijzondere staat van beleg op 4 maart 1946, bleef de door het Militair Gezag uitg...
taak, activiteiten voorbereiden van door de ministers uit te vaardigen prijsregelingen, medewerking aan de prijspolitiek, verlening van ontheffingen van bepalingen in prijsvoorschriften, het beheer van het Fonds voor de Prijspolitiek en de opsporing van prijsovertreders
personeelsgebrek werd opgevangen door de opsporing over te laten aan andere instanties en daarbij coördinerend op te treden
de dienst kende de volgende af...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend (samen met het archief voor de Gemachtigde voor de Arbeid en gedeponeerde archieven 32,75 m.)
1082 inv.nrs.
toon alle informatie