Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Federatie van Bedrijfsverenigingen
naam, varianten aanvankelijk genaamd: Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering
vanaf 1952 werd dit Federatie van Bedrijfsverenigingen
FBZ
F.B.Z.
periode van bestaan 1929 - 1967
organisatie en inrichting In 1930 kwam de Ziektewet tot stand
werkgevers konden kiezen of zij de uitvoering daarvan opdroegen aan de publiekrechtelijke Raden van Arbeid of aan privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen
aan deze verenigingen werd nu wel de eis gesteld, dat zij door werknemers- en werkgeversorganisaties gezamenlijk werden opgericht
reeds bestaande bedrijfsverenigingen werden erkend al...
taak, activiteiten volgens art. 2 van de statuten uit 1929 was het doel:
“A. de algemeene vertegenwoordiging van de leden op het gebied der sociale verzekering;
B. het voorzien in de behoeften van een of meer harer leden aan gemeenschappelijke vertegenwoordiging van die leden op plaatsen, waar aan die leden aangesloten werkgevers, afdeelingskassen en andere verzekerd...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid voorlopig zijn deze archieven nog niet toegankelijk
gegadigden kunnen het beste contact opnemen met de huidige beheerder, het Nationaal Archief
voor raadpleging is toestemming van het LISV vereist.
omvang; inventarisnummers 1,36 m.
59 inv.nrs.
toon alle informatie