Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Federatie van Diaconieën in de Nederlandse Hervormde Kerk
naam, varianten Federatie van Diakonieën in de Nederlandse Hervormde Kerk.
periode van bestaan 1920 - 1967
organisatie en inrichting de federatie ontstond uit de al bestaande Vereniging van Diakenen  in de Nederlandse Hervormde Kerk
bij de oprichting had de federatie een bestuur en een algemene ledenvergadering
het bestuur bestond uit tenminste 15 en ten hoogste 21 leden
bestuursleden moesten lidmaat van de Ned. Hervormde Kerk zijn
voorzitter, vice-voorzitter,...
taak, activiteiten de federatie had tot doel volgens art. 1 van de in 1921 vastgestelde statuten: ?het bevorderen van de samenwerking harer diaconieën, het behartigen van de belangen van, de verbetering en de verheffing der Armenzorg, uitgaande van de Nederlandsche Hervormde Kerk.?; volgens de in 1959 vastgestelde statuten  was de doelstelling: ?het behartigen van de belangen en het bevorderen van de samenwerking van h...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
41 inv. nrs.
toon alle informatie