Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gemachtigde voor de Prijzen
naam, varianten officiële naam: Dienst van de Gemachtigde voor de Prijzen
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting Reeds voor het uitbreken van de oorlog, in 1939, beschikte de overheid over verregaande bevoegdheden om de prijzen van goederen en diensten vast te stellen of aan een maximum te binden
op 10 mei 1940 werd door de Nederlandse overheid en door de Duitse bevelhebber een prijsstop afgekondigd
de Prijzenbeschikking 1940 nr. 1 van 11 juli 1940 maakte strenge prijsbeheersing door de overheid mogelijk
...
taak, activiteiten enerzijds de regeling van de prijzen voor alle goederen en diensten en anderzijds de handhaving van deze prijzen
ten aanzien van de prijsvorming kon de Gemachtigde richtlijnen vaststellen
bij verordening van 13 oktober 1942 werd vervolgens de uitvaardiging van wettelijke voorschriften op het gebied van prijzen overgeheveld van de Secretarissen-Generaal naar de Gemachtigde
...
zuil
vindplaats a) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
b) Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid a) en b) volledig
omvang; inventarisnummers a) 0,4 m.
17 inv.nrs.
b) onbekend (32,75 m. samen met het archief van het Directoraat-generaal voor de Prijzen)
271 inv.nrs.
toon alle informatie