Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK)
naam, varianten GAK
G.A.K.
periode van bestaan 1952 - 1967
organisatie en inrichting toen in 1930 de Ziektewet werd ingevoerd, konden werkgevers de uitvoering ervan opdragen aan bedrijfsverenigingen
in dat jaar ontstond de Federatie van Bedrijfsverenigingen die zich ontwikkelde tot een koepelorganisatie van de door afgevaardigden van werkgevers en werknemers bestuurde bedrijfsverenigingen
de Organisatiewet Sociale Verzekering (1952) gaf het vooral door de confessionele partijen bepleite pri...
taak, activiteiten verzorgen van de administratie van bedrijfsverenigingen en bedrijfspensioenfondsen
het GAK in oprichting verrichtte de administratie van veertien nieuwe en negen oude bedrijfsverenigingen
in de periode 1953-1963 bestreek het GAK de ziekteverzekering, de kinderbijslagverzekering en de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
in 1963 werden de werkzaamheden in het kader van ...
zuil
vindplaats kantoor van de UWV (= Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen), het vroegere hoofdkantoor van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam
openbaarheid voor raadpleging dient men schriftelijk toestemming te vragen aan de archivaris van de UWV
voor met een asterisk gemarkeerde stukken is toestemming van de hoofddirectie van de UWV vereist.
omvang; inventarisnummers 60 meter
1813 inv.nrs.
NB: volgens een in het voorjaar van 2003 gemaakte berekening zouden de archieven van alle instellingen die in de UWV zijn opgegaan een omvang hebben van 300 strekkende kilometer
de UWV had toen 170 vestigingen en 22.000 medewerkers in dienst
toon alle informatie