Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gemeenschappelijke Medische Dienst
naam, varianten GMD
G.M.D.
periode van bestaan 1967
organisatie en inrichting de GMD kwam tot stand als uitvloeisel van de WAO
deze wet droeg de uitvoering op aan bedrijfsverenigingen, terwijl, anders dan bij de Ziektewet, het medische werk bestaande uit advisering, keuring en controle werd opgedragen aan een nieuwe dienst
deze werd in de zomer van 1966 door de Federatie van Bedrijfsverenigingen opgericht en bij besluit van de minister van Sociale Zaken c.a. van 27 december 1966 erke...
taak, activiteiten volgens de art. 22a-e van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen bestonden de taken van de GMD uit:
het beoordelen of medische voorzieningen onder meer ter revalidatie van arbeidsongeschikten wenselijk waren
het bevorderen dat dergelijke voorzieningen werden getroffen
het volgen van het beloop en het resultaat van een behandeling of voorziening als hiervoor genoemd
zuil
vindplaats onbekend, hoogstwaarschijnlijk op het kantoor van de UWV (= Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen), het vroegere hoofdkantoor van het Gemeenschappelijk Adminstratiekantoor (GAK) te Amsterdam.
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden kunnen zich het beste wenden tot de archivaris van de UWV te Amsterdam.
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie