Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Generaal Commissariaat van de R.K. Parochiële Armbesturen
naam, varianten GCPA
G.C.P.A.
periode van bestaan 1940 - 1949
organisatie en inrichting in juli 1940 achtten de bisschoppen het wegens de veranderde situatie gewenst dat de katholieke parochiële armbesturen vertegenwoordigd zouden zijn in de Ned. Ver. voor Armenzorg en Weldadigheid
er bestond op dat moment echter geen organisatie die deze armbesturen vertegenwoordigde
derhalve wezen zij de priester W.A.G.  Bokeloh aan tot “Generaal Commissaris van de RK. Parochiële Armbest...
taak, activiteiten de Generaal Commissaris was de verbindingsman tussen enerzijds het episcopaat en anderzijds de niet-katholieke armbesturen en organisaties voor maatschappelijke zorg
hij nam zitting in de in augustus 1940 opgerichte Commissie voor Algemene Zaken van de Ned. Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid en gaf adviezen aan katholieke armbesturen
in 1949 organiseerde hij een enquête naar het bestaan van paro...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 doos
6 inv. nrs.
toon alle informatie