Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband
naam, varianten GSEV
G.S.E.V.
periode van bestaan 1950 - 1967
organisatie en inrichting het GSEV is te beschouwen als de denktank van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).
taak, activiteiten in 1998 werd de doelstelling omschreven als ?het bezinnen op- en het uitdragen van hetgeen roeping is van haar leden-  krachtens de geboden Gods-  voor de sociale en economische verhouding, waarin die leden geplaatst zijn.?
zuil
vindplaats Archief en Documentatiecentrum der Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), Kampen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 meter
57 inv. nrs.
toon alle informatie