Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gereformeerde Bond
naam, varianten de officiële naam is sedert 1909: “Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging van de Waarheid in de Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk”
periode van bestaan 1906 - 1967
organisatie en inrichting van de Bond kunnen natuurlijke en rechtspersonen zoals kerken en verenigingen lid zijn
hij kent een jaarlijks plaatsvindende algemene vergadering, een uit negen personen bestaand hoofdbestuur en een daaruit gekozen dagelijks bestuur
verder zijn er plaatselijke afdelingen.
taak, activiteiten volgens art. 4 van de statuten uit 1906 was het doel: ?De Vereeniging heeft ten doel op den grondslag der Heilige Schriftuur, opgevat in overeenstemming met de formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland, gelijk die zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, de gereformeerde beginselen te verbreiden. ?
in 1909 werd dit gewijzigd in
zuil
vindplaats Het Utrechts Archief
het archief van na 1951 berust op het bureau van de Bond in Huizen (NH)
daar berust ook nog een collectie boeken en brochures
openbaarheid volledig.
omvang; inventarisnummers 7,5 meter
323 inv. nrs. (incl. documentatie)
toon alle informatie