Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode van de
naam, varianten geen
periode van bestaan 1892 - 1967
organisatie en inrichting in 1834 traden enige gemeenten uit de Hervormde Kerk en vormden de Christelijk Afgescheiden Kerk en de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (Afscheiding)
een deel van de afgescheidenen ging in 1869 de naam Christelijk Gereformeerde Kerk voeren
onder leiding van dr. Abraham Kuyper trad in 1886 wederom een groot aantal leden uit de Hervormde Kerk
deze scheuring staat bekend ...
taak, activiteiten besturen op landelijk niveau van de Gereformeerde Kerken in Nederland
zuil
vindplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
openbaarheid onbekend
omvang; inventarisnummers 43,53 meter (voor de periode 1836-1980)
1745 inv.nrs.
toon alle informatie