Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Hoge Raad van Arbeid
naam, varianten Hooge Raad van Arbeid
periode van bestaan 1919 - 1950
organisatie en inrichting opgericht bij KB in 1919 om de minister van Arbeid te adviseren over arbeidszaken
pas in 1928 kreeg de Raad een wettelijke basis
deze Raad is te beschouwen als een voorloper van de naoorlogse Sociaal-Economische Raad
na de bezetting in mei 1940 kwam de Raad niet meer bijeen, maar officieel werd hij pas in 1950 opgeheven
de Minister van...
taak, activiteiten volgens artikel 2 van het KB van 4 oktober 1919: ?De Raad dient den hoofden der Departementen van Algemeen bestuur [= de ministers] op hunne aanvrage van advies over bij hunne Departementen ontworpen regelingen omtrent onderwerpen, welke de belangen van den arbeid raken en over andere aangelegenheden op het gebied van den arbeid, welke bij hunne Departementen worden behandeld?;
vanaf 1928 mocht de raad ook ...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 meter (na reconstructie)
oorspronkelijke omvang onbekend.
toon alle informatie

Nadere toegang: Hoge Raad van Arbeid