Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Interdepartementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek
naam, varianten geen
periode van bestaan 1945 - 1960
organisatie en inrichting de commissie werd ingesteld door de minister van Sociale Zaken bij beschikking van 17 augustus 1945 en in 1960 opgeheven
na 1952 nam de betekenis van de Commissie af
zij bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Financiën, Binnenlandse Zaken, het Centraal Planbureau en het College van Rijksbemiddelaars
Sociale ...
taak, activiteiten coördinatie van het beleid van de ministeries en overleg met de Stichting van de Arbeid
voor het onderwerp is deze commissie maar zijdelings van belang
het loonbeleid hing overigens nauw samen met het beleid ten aanzien van de sociale verzekeringen
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
6 inv. nrs.
toon alle informatie