Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Katholieke Volkspartij, Eerste-Kamerfractie
naam, varianten geen
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting de Eerste Kamerfractie van de KVP kwam wekelijks in vergadering bijeen
de fractie maakte geen deel uit van de partijstructuur
de voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van de fractie had wel toegang tot de vergaderingen van het KVP-partijbestuur en de leden waren adviserend lid van de partijraad
in 1977 ging de fractie op in de CDA-fractie.
taak, activiteiten vertegenwoordiging van de Katholieke Volkspartij in de Eerste Kamer
de politieke werkzaamheden dienden ter realisering van het partijprogram.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is toestemming van de bewaargever (het "Dr. Schaepmanfonds") vereist, te verkrijgen via de archiefbeheerder
omvang; inventarisnummers 0,12 m
7 inventarisnummers
toon alle informatie