Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Katholieke Volkspartij, partijbureau
naam, varianten KVP
K.V.P.
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting opgericht op 22 december 1945 als opvolger van de R.K. Staatspartij
  de partijorganisatie kende algemene onderdelen (zoals de afdelingen) en bijzondere onderdelen (zoals de jongerenorganisatie)
de leden waren aan de basis verenigd in lokale afdelingen, op hun beurt georganiseerd in kringen (overeenkomend met de rijkskieskringen)
de afdelingen hadden vertegenwoordige...
taak, activiteiten Politieke vertegenwoordiging van de Nederlandse katholieken op lokaal, provinciaal en landelijk niveau
tot diep in de jaren zestig was de grondslag hiervoor het Algemeen Staatkundig Program van 1952.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is namelijk toestemming van de bewaargever (het "Dr. Schaepmanfonds") vereist, te verkrijgen via het Katholiek Documentatiecentrum.
omvang; inventarisnummers 66,87 m.
4439 inv. nrs.
toon alle informatie