Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Kabinet der Koningin
naam, varianten Kabinet des Konings
KdK
‘het kabinet’
K.d.K.
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting aan het hoofd van het Kabinet der Koningin stond volgens het KB van 1841 een directeur
onder hem vielen drie referendarissen, twee commiezen, drie adjunct-commiezen, enige vaste klerken en enkele bedienden
thans bestaat de kern van de formatie uit een directeur en een plaatsvervangend directeur met daaronder vier afdelingen
directeur en plaatsvervanger worden bij KB beno...
taak, activiteiten het Kabinet des Konings of der Koningin is het politieke secretariaat van het staatshoofd
de taken van het Kabinet waren:
1. registratie en bewaring van de originele wetten, besluiten en andere staatsstukken met ministeriële voordrachten en rapporten en de bijbehorende adviezen van de Raad van State
2. voorleggen van en behandelen met de koningin van alle ingekomen stu...
zuil
vindplaats a) - d): Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid beperkt
voor raadpleging en publicatie van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming van het NA vereist
omvang; inventarisnummers a) periode 1841-1897
4554 inv. nrs.
b) periode 1898-1945
  9207 inv. nrs.
c) periode 1940-1945
  36 inv. nrs.
d) periode 1946-1975
4235 inv. nrs.
periode a)-d): 13.635 inv. nrs.
toon alle informatie