Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Katholiek Vrouwendispuut
naam, varianten KDV
R.K. Vrouwendispuut
periode van bestaan 1946 - 1967
organisatie en inrichting Het KDV werd opgericht als R.K. Vrouwendispuut in 1946 op inititiatief van M. Klompé en W. van Lanschot
het was een zelfstandig werkend orgaan van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
bij het dispuut waren zgn. kringen (afdelingen) aangesloten
er was een bestuur en een jaarvergadering.
taak, activiteiten Het dispuut wilde de leden stimuleren om zich te bezinnen op maatschappelijke, politieke en kerkelijke zaken en bevorderen dat  vrouwen de haar toekomende plaats in de samenleving in zouden nemen.
zuil
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 2,3 meter
126 inv.nrs.
toon alle informatie