Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Katholieke Sociale Actie
naam, varianten KSA
K.S.A.
periode van bestaan 1903 - 1942
organisatie en inrichting in 1903 door P.J.M. Aalberse naar Duits voorbeeld opgericht
  de latere bisschop van Haarlem, dr J.D.J. Aengenent, was geestelijk adviseur
de organisatie moest dienen als kristallisatiepunt voor de bestudering en aanpak van sociale problemen binnen de katholieke zuil
in 1926 werden de landelijke organisaties (Centrale Raad en Centraal Bestuur) opgeheven
...
taak, activiteiten volgens een in 1921/1922 uitgebracht rapport (aanwezig in het archief van L.H. van Aken, zie hieronder) bestonden er toen ca. 200 plaatselijke comités
in dat rapport dat tot doel had het bestaansrecht van het Centraal Bureau te rechtvaardigen werden de volgende activiteiten opgesomd:
in 15 jaar bracht het Bureau 8.950 adviezen uit, dat wil zeggen gemiddeld ongeveer 600 per jaar, evenveel als het Centraal...
zuil
vindplaats de vindplaats van het archief is niet bekend
het bevindt zich niet op het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen, noch in het Archief van de Abdij van Berne te Heeswijk, noch in het Gemeentearchief Leiden.
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie