Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Koninklijk Nationaal Steuncomité
naam, varianten KNS
K.N.S.
periode van bestaan 1914 - 1926
organisatie en inrichting het comité werd op 10 augustus 1914 opgericht op initiatief van de koningin door vertegenwoordigers van de vier grote, toen bestaande vakcentrales van werknemers (Ned. Verbond van Vakverenigingen, RK Vakbureau, Christelijk Nationaal Vakverbond en Ned. Verbond van Neutrale Vakverenigingen), de Nationale Werkloosheidsraad, de Nationale Vrouwenraad, de Maatschappij van Nijverheid, organisaties uit de land- en tuinbouw, de Algemene Armencommissie en enkele eerder na het uitbreke...
taak, activiteiten de grondgedachte van het comité was ?den band te vormen tusschen de groote nationale organisaties en de plaatselijke comités?
de belangrijkste doelstelling was directe ondersteuning van hen die meestal als gevolg van de mobilisatie of werkloosheid in nood kwamen te verkeren
de plaatselijke comités gaven uitkeringen in geld of natura en bonne...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
37 inv. nrs.
toon alle informatie