Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst
naam, varianten ‘de Maatschappij’ (in artsenjargon)
NMG
KNMG
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
de Maatschappij kreeg pas in 1949 het predicaat ‘koninklijke’
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1849 ontwikkelde de vereniging zich in de negentiende eeuw tot de organisatie van artsen in Nederland
rond 1900 was het merendeel van de artsen lid, zij het dat de Randstad oververtegenwoordigd was
de vereniging kende vanaf het begin plaatselijke afdelingen
een keer per jaar vond een algemene vergadering plaats
het Hoofdbe...
taak, activiteiten Van Lieburg (1999) omschrijft de doelstellingen van de maatschappij gedurende heel zijn bestaan als volgt: ?a) het bieden van een forum voor overleg en ter versterking van collegialiteit,  b) het bevorderen van medische wetenschap en kennis,  c) het behartigen van de maatschappelijke en economische belangen van medici, en  d) het richting en inhoud geven aan de ontwikkeling van de volksgezondheid?; na ca. 1900 gin...
zuil
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag
b) Hoofdkantoor van de Maatschappij, het Domus Medica te Utrecht
openbaarheid a) beperkt
voor stukken jonger dan 60 jaar is toestemming vereist van de secretaris-generaal van de Maatschappij en bij diens afwezigheid van het hoofd van de administratie van het hoofdkantoor in Utrecht
b) dit gedeelte van het archief is in principe niet toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek
voor gerichte vragen kan men zich echter wenden tot de Domus Medica te U...
omvang; inventarisnummers a) 19,5 meter
  280 inv. nrs.
b) onbekend
toon alle informatie