Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Landelijk Sociaal Charitatief Centrum
naam, varianten LSCC
L.S.C.C.
periode van bestaan 1950 - 1967
organisatie en inrichting Het idee om een landelijke organisatie te vormen die als koepel zou dienen van het gehele katholieke maatschappelijk werk in al zijn geledingen, dus zowel traditionele armenzorg als het na de Tweede Wereldoorlog sterk opkomende maatschappelijk werk, kwam voor het eerst naar buiten in 1948
een in dat jaar door een Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-charitatief Terrein uitgebracht rapport werd door de bisschoppen op 5 juni 1948 goedgekeu...
taak, activiteiten De organisatie diende primair als landelijk coördinatieorgaan voor het katholieke sociaalcharitatieve werk
de organisatie kwam in de plaats van het Generaal Commissariaat van de R.K. Parochiële Armbesturen
in de piusalmanak van 1960 werd de doelstelling als volgt omschreven:  1) adviseren van het episcopaat
 
2) vert...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 27 meter
923 inv. nrs.
toon alle informatie