Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Liberale Unie
naam, varianten LU
L.U.
periode van bestaan 1890 - 1921
organisatie en inrichting politieke groepering van liberale signatuur
de Unie vertegenwoordigde het middensegment van de liberalen en had het karakter van een federatie van plaatselijke kiesverenigingen
met de eerste verkiezingen volgens het algemeen kiesrecht in 1918 leed de partij een zware nederlaag
in 1921 verdween zij als partij
de Liberale Staatspartij &...
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
9 inv. nrs.
toon alle informatie