Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK)
naam, varianten AOK
A.O.K.
periode van bestaan 1942 - 1946
organisatie en inrichting het ministerie werd opgericht bij KB van 21 mei 1942 en opgeheven bij KB van 18 juli 1946 (Staatsblad G 186)
aan het hoofd van het Ministerie stond de minister-president, prof. dr. P. S. Gerbrandy
vanaf 10 april 1945 leverde dit ministerie de ambtelijk secretaris van de Ministerraad
taak, activiteiten het besluit van 21 mei 1942 gaf het nieuwe ministerie als opdracht: “ bevordering van een doelmatig oorlogsbeleid en van de samenwerking daarin
het geven van voorlichting en het maken van propaganda
  het bevorderen van de Nederlandse belangen en oorlogsdoeleinden in bondgenootschappelijk verband, de zorg voor drie inlichtingendiensten, nam...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag, 1937-1979
thans (13 maart 2003) bestaat het archief uit twee gedeelten:
a) het op 3 maart 2003 officieel overgebrachte archief van de ministeries voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en Algemene Zaken (AZ) en het archief van het kabinet van de minister-president over de periode 1942-1979 en
b) een in 1982 naar het Nationaal Archi...
openbaarheid a) dit archief kent drie regimes:
1) volledig openbaar
2) voorwaardelijk openbaar
3) niet-openbaar
tenslotte is er nog een gedeelte “zeer geheim” dat in het geheel niet ter inzage wordt gegeven en ook niet in de inventaris is beschreven
voor de periode 1942-1969 is de verdeling, gemeten naa...
omvang; inventarisnummers a) voor de periode 1942-1969 188,20 meter
6.964 inv. nrs.
NB: het gehele in maart 2003 overgebrachte archief meet 340,00 meter
b) 3,4 meter
309 inv. nrs.
toon alle informatie

Nadere toegang: Archief Kabinet minister van Sociale Zaken, decoraties, 1919-1940