Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministeries van Algemene Zaken en voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK)
naam, varianten Ministerie van Algemeene Zaken
Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk
AOK
A.O.K.
AZ
A.Z.
periode van bestaan 1937 - 1967
organisatie en inrichting reeds aan het einde van de negentiende eeuw meenden sommigen dat er een departement moest komen dat onder leiding van de voorzitter van de Ministerraad of een Minister-President moest zorgen voor coördinatie van het regeringsbeleid
een aanzet tot meer coördinatie van het beleid was het KB van 1918, waarbij de ministers overleg moesten voeren met de voorzitter van de Ministerraad ter verzekering van eenheid in het regeringsbeleid ...
taak, activiteiten vanaf de oprichting was het de bedoeling dat dit departement niet alleen zou zorgen voor ambtelijke ondersteuning van de Ministerraad en de Minister-President, maar dat het ook het werk van andere departementen en rijksdiensten zou coördineren
het duurde echter tot na 1967 voordat deze coördinatie, middels raadadviseurs, langzaam realiteit werd
bij de oprichting omvatte Algemene Zaken de van Buiten...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag, 1937-1979
thans (13 maart 2003) bestaat het archief uit twee gedeelten:
a) het op 3 maart 2003 officieel overgebrachte archief van de ministeries voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en Algemene Zaken (AZ) en het archief van het kabinet van de minister-president over de periode 1942-1979 en
b) een in 1982 naar het Nationaal Archi...
openbaarheid a) dit archief kent drie regimes:
1) volledig openbaar
2) voorwaardelijk openbaar
3) niet-openbaar
tenslotte is er nog een gedeelte “zeer geheim” dat in het geheel niet ter inzage wordt gegeven en ook niet in de inventaris is beschreven
voor de periode 1942-1969 is de verdeling, gemeten naa...
omvang; inventarisnummers a) voor de periode 1942-1969 188,20 meter
6.964 inv. nrs.
NB: het gehele in maart 2003 overgebrachte archief meet 340,00 meter
b) 3,4 meter
309 inv. nrs..
toon alle informatie

Nadere toegang: Ministerie van Algemene Zaken