Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie van Economische Zaken, Centraal Archief
naam, varianten Centraal Archief Economische Zaken
periode van bestaan 1906 - 1967
organisatie en inrichting de oorsprong van het ministerie valt terug te voeren tot 1878 toen het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd gevormd door delen af te splitsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
de afdelingen die zich met economische zaken bezighielden wisselden voortdurend van departement
de naam van het departement dat zich met economische zaken bezighield veranderde eveneens enkele malen
...
taak, activiteiten het ministerie is verantwoordelijk voor het interne en externe economische beleid
voor het onderwerp is van belang dat de ministeries van Economische en Sociale Zaken c.a. verantwoordelijk waren voor het loon- en prijsbeleid
de premies voor de sociale verzekeringen speelden een soms belangrijke rol in de geleide loonpolitiek die van 1945 tot in het begin van de jaren zestig een hoeksteen was van het regerin...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor de bewerking: ca. 380 meter
na de bewerking ca. 157 meter
4.132 inv. nrs.
toon alle informatie