Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie van Economische Zaken, afdeling Handel en Nijverheid
naam, varianten geen
periode van bestaan 1906 - 1967
organisatie en inrichting de oorsprong van het ministerie valt terug te voeren tot 1878 toen het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd gevormd door delen af te splitsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
de afdelingen die zich met economische zaken bezighielden wisselden voortdurend van departement
de naam van het departement dat zich met economische zaken bezighield veranderde eveneens enkele malen
...
taak, activiteiten het ministerie is verantwoordelijk voor het interne en externe economische beleid
hoewel de sociale verzekeringen onder een andere beleidsafdeling vielen, die vanaf 1933 onder een ander departement viel, bevinden zich om niet altijd duidelijke redenen toch stukken over het onderwerp in het archief van de afdeling Handel en Nijverheid.
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 336, 85 meter
onbekend
toon alle informatie