Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie van Maatschappelijk Werk
naam, varianten MAWE (jargon)
MaWe
periode van bestaan 1952 - 1965
organisatie en inrichting het ministerie werd opgericht in 1952, nadat tijdens de formatie gebleken was dat het aantal ministeries met één moest worden uitgebreid
het ministerie werd opgeheven in 1965, waarna zijn taken werden overgenomen door het nieuw gevormde Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)
in de loop der tijd nam het aantal hiërarchische lagen toe
...
taak, activiteiten het nieuwe ministerie nam in 1952 taken over van twee bestaande ministeries namelijk van Sociale Zaken en Volksgezondheid het grootste gedeelte van de afdeling Sociale Bijstand  en van Binnenlandse Zaken de afdelingen Maatschappelijke Zorg I en II (de vroegere afdeling Armwezen)
voor het onderwerp is vooral Maatschappelijke Zorg I van belang, omdat deze afdeling de Armenwet in beheer had
Maatschappelij...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 25 meter
1217 inv. nrs.
toon alle informatie