Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerraad
naam, varianten Raad van Ministers
wel te onderscheiden van de Rijksministerraad die voor dit onderwerp niet van belang is
afkorting: MR
M.R.
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting de Ministerraad bestond tot 1948 uit de ministers, in hun kwaliteit van hoofden van de departementen
de Raad koos uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter
vaak was dit de Minister van  Binnenlandse Zaken die tevens als politiek leider van het kabinet fungeerde
in de periode 1901-1905 en vanaf 1937 werd de raad voorgezeten door de minister-president ...
taak, activiteiten taken en werkwijze waren geregeld in reglementen van orde
voor de onderzoeksperiode zijn van de belang de reglementen uit 1875, 1901, 1905, 1945 en 1956 (gold tot 1979)
volgens het reglement van 1905 had de raad als taak te beraadslagen en te besluiten over ?in het algemeen al wat een gemeenschappelijk overleg tusschen die Hoofden [= ministers] vordert, ten einde eenheid in de toepassing d...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid beperkt , dat wil zeggen:
stukken ouder dan 25 jaar zijn openbaar
een uitzondering daarop vormen de aantekeningen van de secretaris (zie onder Opmerkingen) die pas na 50 jaar openbaar zijn
op deze beperking wordt geen ontheffing verleend
voor stukken jonger dan 25 jaar kan ontheffing worden aangevraagd bij de directeur van het Algemeen ...
omvang; inventarisnummers onbekend
inclusief onderraden 1283 inv. nrs. voor periode 1823-1973
  de periode 1901-1939 omvat 272 inv. nrs.
toon alle informatie

Nadere toegang: Ministerraad 1945-1967