Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nationaal Crisiscomité
naam, varianten NCC
N.C.C.
Crisiscomité
periode van bestaan 1931 - 1936
organisatie en inrichting Het Comité werd in 1931 opgericht om de gevolgen van de crisis te verzachten
het bestond uit een Algemeen Comité dat circa 60 leden telde, een werkcomité dat weer uit drie afdelingen bestond en een dagelijks bestuur
het Dagelijks bestuur behandelde de lopende zaken
voorzitter was jhr. S. van Citters, oud-commissaris der koningin in Gelderland, secretaris m...
taak, activiteiten taken:
het verlenen van steun aan slachtoffers van de crisis die niet of in onvoldoende mate door de bestaande regelingen werden ondersteund, dat wilde in praktijk zeggen vooral kleine zelfstandigen die in moeilijkheden waren geraakt
het verlenen van aanvullende steun in natura aan werklozen (B-steun) en aan tewerkgestelden in de werkverschaffing (C-steun)
de financiering g...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1,7 meter
58 inv. nrs.
toon alle informatie