Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlands Arbeidsfront
naam, varianten NAF
N.A.F.
periode van bestaan 1942 - 1945
organisatie en inrichting het Nederlands Arbeidsfront werd opgericht bij decreet van 30 april 1942 van rijkscommissaris Seysz-Inquart
de organisatie trad de volgende dag in werking
als ‘leider’ werd aangesteld H.J. Woudenberg
de organisatie was geschoeid naar nationaal-socialistisch model
in het front gingen de ten dele reeds geliquideerde vakcentr...
taak, activiteiten volgens art. 2 van het decreet van 30 april 1942 was de grondgedachte van het front: ? Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft tot taak alle Nederlanders die door eigen arbeid geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien, samen te brengen, te verzorgen, hen op te voeden tot wederzijdsch begrip voor hun economische belangen, alsmede voor hun sociale en cultureele behoeften en bij de bevrediging van deze behoeften medew...
zuil
vindplaats a) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam (NIOD) bestaande uit het eigenlijke archief en documentatie
b) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (IISG) (krantenknipsels)
openbaarheid a) NIOD: beperkt
b) IISG: volledig
omvang; inventarisnummers a) NIOD: 45.25 meter
archief 125 inv. nrs., documentatie 55 inv. nrs.
b) IISG: 12 meter
aantal inv. nrs. onbekend
toon alle informatie