Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond
naam, varianten Nederlands Katholiek Werkgeversverbond
NKWV
periode van bestaan 1961 - 1970
organisatie en inrichting ontstond in 1961 als een fusie tussen de werkgeversvakorganisatie het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen en de standsorganisatie Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging
het verbond had, zoals zijn voorgangers, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur
de algemeen secretaris was tevens directeur van het bureau, dat gevestigd bleef in Den Haag.
taak, activiteiten algemene belangenbehartiging van de katholieke werkgevers op economisch, politiek en sociaal terrein
uit de inventaris blijkt dat internationale aangelegenheden hierbij een steeds grotere rol gingen spelen.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid het archief is vooralsnog niet openbaar
toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het KDC.
omvang; inventarisnummers 66 meter
aantal inv. nrs. nog niet bekend
toon alle informatie