Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlands Katholiek Vakverbond (en voorlopers)
naam, varianten RKWV
KAB
RKV
NKV R.K.W.V.
K.A.B.
R.K.V.
N.K.V. de katholieke arbeidersbeweging de Katholieke Arbeidersbeweging Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond Roomsch-Katholiek Vakbureau.
periode van bestaan 1909 - 1967
organisatie en inrichting periode 1909-1941
de eerste landelijke katholieke vakcentrale was het R.K. Vakbureau te Amsterdam dat in 1909 werd opgericht
het werd ook wel Bureau voor Roomsch-Katholieke Vakorganisaties genoemd
naast de vakcentrale stonden de oudere, per bisdom georganiseerde standsorganisaties
dit waren:
taak, activiteiten het Nederlands Katholiek Vakverbond en zijn voorlopers waren de landelijke organisaties van de katholieke arbeidersbeweging
in het algemeen gesproken was het doel de behartiging van de belangen en de ‘zedelijke verheffing’ van alle katholieke arbeiders
in de Piusalmanak van 1950 wordt het doel van de KAB als volgt omschreven:
rechtstr...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid voor raadpleging van dit archief is toestemming van de FNV (de rechtsopvolger van het NKV) vereist
zij die het archief willen raaadplegen dienen zich te melden bij het Katholiek Documentatiecentrum dat de aanvrage dan verder afhandelt
omvang; inventarisnummers ca. 360 meter
aantal inv. nrs.  ca. 38.000
toon alle informatie