Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Unie
naam, varianten Nederlandsche Unie
periode van bestaan 1940 - 1941
organisatie en inrichting de leiding was in handen van het driemanschap J.E. de Quay, J. Linthorst Homan en L. Einthoven
in Den Haag was het Algemeen of Centraal Secretariaat gevestigd, dat in oktober 1940 zes afdelingen kende: organisatie, propaganda, studie, onderwijs, administratie en financiën
de Unie gaf het gelijknamige blad uit met de uit Brabantia Nostra afkomstige G.J.H.M. Ruyghers (Geert) als eindredacteur
...
taak, activiteiten op 24 juli 1940 opgerichte politieke groepering die zich neerlegde bij de Duitse bezetting, in samenwerking met de bezetter een vernieuwde samenleving wilde opbouwen en wilde voorkomen dat de NSB de macht zou overnemen
de Unie voerde een tweesporenbeleid
de beweging had op zijn hoogtepunt  waarschijnlijk ruim 600.000 leden
zij bood een uitlaatklep voor hen die niets...
zuil
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid op dit archief is de bij het NIOD gebruikelijke regeling van toepassing
personen die een archief willen raadplegen dienen vooraf een verklaring te ondertekenen
omvang; inventarisnummers 4,90 meter
38 inv. nrs.
toon alle informatie