Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid
naam, varianten NVAW
N.V.A.W.
Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid
periode van bestaan 1908 - 1946
organisatie en inrichting de vereniging werd opgericht op 16 november 1908 en telde toen ongeveer 500 leden waaronder 19 burgerlijke armbesturen, 39 diaconieën, 11 katholieke armbesturen en 37 particuliere armbesturen
zij kende volgens de statuten uit 1908 een uit maximaal 30 leden bestaand Bestuur, waaruit een Dagelijks Bestuur van 5 leden werd gekozen
de Algemene Vergadering koos een voorzitter van het Dagelijks Bestuur <...
taak, activiteiten volgens art. 2 van de in 1908 koninklijk goedgekeurde statuten  had de vereniging ten doel: “a. kennisneming van de verspreide pogingen, die op het gebied der armenzorg en der weldadigheid verbetering ten doel hebben;  b. voorlichting van de openbare meening, de regeering, de openbare colleges en de besturende lichamen in zaken van armenzorg en weldadigheid, door mededeeling van de inzichten welke ter vergadering der Vereeniging zijn verdedigd
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist
deze wordt verleend mits de belangen van nog in leven zijnde personen niet door publicaties uit het archief worden geschaad
omvang; inventarisnummers één inv. nr.
toon alle informatie

Nadere toegang: Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid