Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlands Verbond van Vakverenigingen
naam, varianten Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
NVV
N.V.V.
in de stukken ook wel aangeduid als de ‘moderne bond’ en de aangesloten bonden als ‘moderne bonden’
periode van bestaan 1906 - 1967
organisatie en inrichting Bij de oprichting van het NVV sloten vijftien bonden zich aan
er was een bondsbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende bonden
uit dit bondsbestuur werd een dagelijks bestuur gekozen, dat eenmaal per week vergaderde
jaarlijks was er een Algemene Vergadering
op de Algemene Vergadering had de afgevaardigde van ieder...
taak, activiteiten het behartigen van de belangen van de bij het NVV aangesloten leden. Verbetering van de levensomstandigheden van arbeiders door sociale wetgeving

De Federatie heeft ten doel het bijeenbrengen en bijeenhoudenvan vakbonden- en vereenigingen, tot behartiging en bevordering van die industrieele en sociale belangen welke zij met elkander gemeen hebben en welker behartiging en bevordering door ied...
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid voor raadpleging is toestemming van de FNV vereist
omvang; inventarisnummers 510,7 m
aantal inv.nrs. onbekend
toon alle informatie

Nadere toegang: Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1908-1940