Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nijverheidsraad
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1941
organisatie en inrichting de raad werd op initiatief van vier landelijke werkgeversorganisaties op 28 december 1918 opgericht
bij KB van 4 september 1919 werd de raad door de regering erkend en werden taak en samenstelling geregeld
de raad bestond uit een voorzitter, een algemeen secretaris en drie afgevaardigden (later meer) van de aangesloten werkgeversorganisaties
de raad was vertegenwoordigd ...
taak, activiteiten bevordering van de gemeenschappelijke commercieel-economische belangen van het bedrijfsleven
het gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid ten aanzien van commercieel-economische financiële, technische en soms ook sociale aangelegenheden
op dit terrein bewoog zich ook de in 1932 opgerichte Economische Raad
na de oorlog ging de taak van de Nijverheidsraad over...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
179 inv. nrs.
toon alle informatie