Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Overlegorgaan der Vakcentralen
naam, varianten OVV
O.V.V.
Overlegorgaan van Vakcentralen
Overlegorgaan van Vakcentrales.
periode van bestaan 1958 - 1967
organisatie en inrichting als gevolg van het mandement van de Nederlandse Bisschoppen van 1954 hield de Raad van Vakcentralen officieel op te functioneren, ofschoon de voorzitters van de centrales met elkaar in contact bleven staan
in 1958 werd het overleg tussen de drie grote vakcentralen van werknemers hersteld in de vorm van het Overlegorgaan
het secretariaat berustte bij de Katholieke Arbeidersbeweging, vanaf 1964 het Ned. Katho...
taak, activiteiten bevordering van een goede coördinatie van de besluitvorming van de besturen van de samenwerkende verbonden
bevordering van de bundeling van krachten bij de voorbereiding van de besluitvorming in commissies en andere adviescolleges, zoals de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad
vertegenwoordiging in externe (advies-)colleges.
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 18,35 meter
aantal inv. nrs. onbekend
toon alle informatie

Nadere toegang: Overlegorgaan van vakcentrales