Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Vereniging Armenzorg Assen
naam, varianten vaak heetten deze verenigingen “Vereniging Armenzorg” gevolgd door de plaats waar zij actief waren
periode van bestaan verenigingen als deze werden vanaf 1871 in veel plaatsen opgericht; als de oudste mag gelden het Amsterdamse Genootschap “Liefdadigheid naar Vermogen”  dat in 1871 werd opgericht door de gebroeders en gezusters Blankenberg; de Vereniging Armenzorg te Assen werd opgericht in 1891/93 en in of kort voor 1908 opgeheven; de Vereniging Bredasche Armenzorg werd in 1894 opgericht en gaf in 1919 haar laatste teken van leven toen zij 25 jaar bestond.
organisatie en inrichting afgaande op de naam en de activiteiten maakte de vereniging deel uit van de beweging tot hervorming van de armenzorg die aan het einde van de negentiende eeuw opkwam en waaraan de namen van mensen als mevr. M.G. Muller-Lulofs, jhr. H. Smissaert, J. Everts, H.J. de Dompierre de Chaufepié en J.F.L. Blankenberg zijn verbonden
de beweging werd niet van bovenaf geleid
in politiek opzicht valt de beweging in...
taak, activiteiten de hervormers van de armenzorg streefden naar een actievere benadering van de arme
deze moest geholpen worden om uit zijn nadelige positie te komen
kritiekloos geven werd scherp afgekeurd
wanneer iemand ondersteuning aanvroeg, werd eerst een onderzoek ingesteld naar de huiselijke situatie
de bevindingen daarvan werden in een vergaderi...
zuil
vindplaats Het archief van de Assense vereniging in: Drents Archief, Assen
doorgaans bevinden deze archieven zich in gemeente- en streekarchieven en in Regionale Historische Centra.
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers de inventaris op het Assense archief telt 77 nrs.
toon alle informatie