Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium, afdeling Amsterdam
naam, varianten Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium Christelijke Werkliedenvereeniging Patrimonium te Amsterdam
Christelijke Sociale Vereniging Patrimonium te Amsterdam patrimonium betekent ’vaderlijk erfdeel’.
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting Patrimonium werd op 3 januari 1876 in Amsterdam opgericht door W.C. Beeremans, K. (Klaas) Kater en J. Witmond
voor de eerste vergadering werden ook uitgenodigd: J.J. Glindermans, W. Hovy (een fabrikant), J. Karres, B. Poesiat, J. Verweij en J. Wolbers
opzet was een organisatie voor werklieden
vanaf 1880 opereerde Patrimonium als een landelijke organisatie
...
taak, activiteiten grondslag was de christelijke wereldbeschouwing en de daarop gebaseerde overtuiging dat er geen onoverbrugbare tegenstelling bestond tussen patroons en werklieden
niet-arbeiders konden dan ook buitengewoon lid worden
het doel was aanvankelijk ‘herkerstening’ van de hele samenleving
aanvankelijk leidde dit tot veel discussie in eigen kring
...
zuil
vindplaats a) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme, Amsterdam
b) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, map “Divers Archiefmateriaal over Patrimonium” (zie artikel Kruithof, eindnoot 58)
openbaarheid a) en b) volledig
omvang; inventarisnummers a) 26 dozen, dus ca. 3,75 meter
26 inv. nrs.
toon alle informatie