Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rooms-Katholieke Centrale Raad van Bedrijven
naam, varianten R.K. Centrale Raad van Bedrijven
RK Centrale Raad van Bedrijven
Roomsch-Katholieke Centrale Raad van Bedrijven.
periode van bestaan 1919 - 1922
organisatie en inrichting in april 1919 ontstond tijdens een bijeenkomst in Den Haag waaraan deelnamen prof. J.A. Veraart (directeur Nationaal Hanzebureau), prof. L. van Aken (abdij van Berne te Heeswijk (N.B.), B.T.C. Straeter en dr. L.G. Kortenhorst (katholieke werkgevers) het plan een R.K. Centrale Raad van Bedrijven te vormen met als doel “bedrijfsvrede door middel van overleg te verkrijgen op de basis van rechtvaardigheid en naastenliefde”
deze zou moe...
taak, activiteiten er is vermoedelijk veel vergaderd
tijdens een congres in 1919 namen de deelnemende organisaties het z.g. Paaschmanifest aan, in december 1919 werden de statuten van de organisatie vastgesteld.
zuil
vindplaats onbekend
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie